تماس با مدیریت آموزشگاهگروه ادیبان سعی دارد در کمترین زمان ممکن به درخواست دانشجویان و هنرآموزان گرامی پاسخ دهد.