اجرای دوره مهندسی شبکه برای پرسنل محترم سازمان فنی و حرفه ای کشور

مدرس دوره : مهندس حسام قلی نیا

استاد دانشگاه و مدرس دوره های شبکه
کارشناس‌ارشد امنیت اطلاعات
دارای گواهینامه TOT صلاحیت تدریس از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان اداری و استخدامی کشور

تدریس دروس شبکه های‌ کامپیوتری

امنیت اطلاعات

مهندسی اینترنت
Network+
MCSA
CCNA

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن مهندسی-شبکه-1-1024x561.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن مهندسی-شبکه-2-1024x509.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن مهندسی-شبکه-3-1024x502.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن مهندسی-شبکه-5-1024x503.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن مهندسی-شبکه-6-1024x502.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن مهندسی-شبکه-7-1024x506.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن مهندسی-شبکه-8-1024x510.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن مهندسی-شبکه-10-1024x495.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن مهندسی-شبکه-13-1024x502.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن مهندسی-شبکه-18-1024x561.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن مهندسی-شبکه-19-1024x506.jpg است