معماری سازمانی (Enterprise Architecture) رویکردی جامع و یکپارچه است که جنبه‌ها و عناصر مختلف سازمان (سیستم) را با نگاه مهندسی تفکیک و تحلیل می‌نماید و شامل مجموعه مستندات، مدل‌ها، استانداردها و اقدامات اجرایی برای تحول از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب با محوریت فناوری اطلاعات است که در قالب یک طرح مشخص اجرا شده و سپس به صورت مداوم توسعه و بروزرسانی می‌شود.

آموزش معماری فناوری اطلاعات سازمانی برای پرسنل محترم سازمان سنجش آموزش کشور

مدرس دوره : دکتر خلیل بسطامی

آموزش و صدور گواهینامه مورد تایید سازمان اداری و استخدامی کشور

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 2-1024x481.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 3-1024x488.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 4-1024x492.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 69-1024x511.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 8655-1024x535.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 8888-1024x511.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 955-1024x520.jpg است