کد دوره نام دوره دپارتمان روز و ساعت مدت دوره شهریه (تومان)تخفیف ثبت نام
103اندورید مقدماتیفناوری اطلاعات چهارشنبه 14-167060000010%ثبت نام
204 3dmaxمعماریشنبه 10 - 15100 ساعت60000020 %ثبت نام
101طراحی وب فناوری اطلاعات سه شنبه 14- 18
چهارشنبه 15-20
120 ساعت6000005 %ثبت نام
310اتوکد مقدماتی - پیشرفته عمرانیکشنبه 13 - 17128ساعت60000010%ثبت نام
102کاربر ICDL فناوری اطلاعاتدوشنبه 15-18130ساعت 78000010%ثبت نام
104فتوشاپ مقدماتی و پیشرفته فناوری اطلاعاتشنبه -دوشنبه
18-20
8255500010%ثبت نام
106آرشیکد مقدماتی و پیشرفته معماری یک شنبه - سه شنبه 5055500010%ثبت نام
107c#فناوری اطلاعاتیک شنبه - سه شنبه 406500005 %ثبت نام
c++فناوری اطلاعاتیک شنبه - سه شنبه 406500005 %ثبت نام
حسابداری مقدماتی + کاربرد اکسل در حسابداریامور مالی و بازرگانی شنبه - دوشنبه -چهارشنبه 13068000015%ثبت نام
حسابداری مالی با رایانه امور مالی و بازرگانی شنبه - دوشنبه 964500005 %ثبت نام
حسابداری صنعتی امور مالی و بازرگانی یکشنبه - سه شنبه 1204500005 %ثبت نام
حسابداری تکمیلیامور مالی و بازرگانی یکشنبه - سه شنبه 1204500005 %ثبت نام
حسابداری حقوق و دستمزد امور مالی و بازرگانی یکشنبه - سه شنبه 1204500005 %ثبت نام
اچ اس ای در صنایع مقدماتی بهداشت و ایمنی یکشنبه - سه شنبه 4045000010%ثبت نام
HSE - MS بهداشت و ایمنی یکشنبه - سه شنبه 9058000010%ثبت نام
افسر اچ اس ای بهداشت و ایمنی پنج شنبه 9-13 70000010%ثبت نام
تعمیر تلفن همراه فناوری ارتباطاتشنبه - دوشنبه 18-2090000010%ثبت نام
کنترل پروژه مقدماتی - پیشرفته فناوری اطلاعاتیکشنبه - سه شنبه 18-2060000010%ثبت نام
پریماورا فناوری اطلاعاتیکشنبه - سه شنبه 18-2060000010%ثبت نام