مدرس دوره :

سرکار خانم مهندس سلیمی ارشد فناوری اطلاعات

آموزش دوره های طراحی گرافیک و فتوشاپ

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-2022-08-08-at-16.36.06-1024x768.jpeg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-2022-08-08-at-16.36.31-1024x768.jpeg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-2022-08-08-at-16.36.36-1024x768.jpeg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 1-50-1024x768.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 1-24-1024x768.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن WhatsApp-Image-2022-08-08-at-16.36.52-1024x768.jpeg است