مدرس دوره : سرکار خانم مهندس مقدس زاده
کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

مدرس دوره های ICDL
و اکسل مقدماتی و پیشرفته

آموزش و ارائه گواهینامه مورد تایید سازمان اداری و استخدامی کشور

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 1-3-1.jpeg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن اااااااا.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 1-14-1024x768.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 1-3-1024x768.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 1-1-1024x768.jpg است