آموزش اینفو گرافیک برای
پرسنل محترم وزارت راه و شهرسازی

اینفوگرافیک (Info graphic) ، ترکیب دو کلمه
اینفو (Information) به معنای اطلاعات و گرافیک (Graphic) است و به تصویری گفته می شود که در آن اطلاعات، آمار و یا هرگونه دانشی در قالب تصویر و با استفاده از نمودارهای گرافیکی، چارت و سایر آیکون ها و تصاویر جذاب ارائه شود و هدف آن ساده سازی فهم اطلاعات پیچیده و یا جذاب نمودن ارائه اطلاعات باشد.

مدرس دوره : مهندس منصور میرطاهری

آموزش و ارائه گواهینامه مورد تایید سازمان اداری و استخدامی کشور

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن اینفو-6.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن اینفو-5.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن اینفو-1-1024x527.jpeg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن اینفو-5.jpeg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن اینفو-4.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن اینفو-3.jpeg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن اینفو-2.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن اینفو-2-1024x478.jpeg است