اجرای دوره آموزشی امنیت و تست نفود برای پرسنل محترم شرکت بازرگانی دولتی ایران

دکتر حیدرعلی کورنگی
دکترای مدیریت فناوری اطلاعات
کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

مدرس دوره های :
Network+
Security+
CEH
ECSA
Linux
با ۱۸ سال سابقه تدریس و مدیریت پروژه های
فناوری اطلاعات
دارای گواهینامه TOT صلاحیت تدریس از
سازمان اداری و استخدامی و مدیریت و برنامه‌ریزی

آموزش و ارائه گواهینامه مورد تایید سازمان اداری و استخدامی کشور