دوره آموزش هوش مصنوعی با پایتون

مدرس دوره : دکتر ابوالفضل یاسینی

آموزش و ارائه گواهینامه مورد تایید سازمان اداری و استخدامی کشور

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 1-19-1024x768.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 1-20-1024x768.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 1-28-1024x768.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 1-29-1024x768.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن ترفند-های-کشف-آمار-2-1024x768.jpg است