دوره آموزش asp.net mvc برای پرسنل محترم وزارت راه و شهرسازی

مدرس دوره :

مدرس : محمد امین نجفی

کارشناس ارشد نرم افزار

مدیر پروژه سامانه نرم افزاری سیما تاکسی سازمان تاکسیرانی
مدیر پروژه سامانه نرم افزاری جامع اطلاعات اتوبوس شرکت اتوبوسرانی تهران
ناظر فنی پروژه توزین سازمان پسماند شهرداری تهران
برنامه نویس دانشگاه فنی و حرفه ای شهید شمسی پور استاد مدرس
دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب استاد مدرس
مدرس دوره پایگاه داده
مدرس دوره طراحی وب سایت
مدرس دوره MVC
مدرس دوره برنامه نویسی مبتنی بر وب

دانشگاه فنی و حرفه ای شهید شمسی پور

مهارت های نرم افزاری

Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Microsoft Office Power Point
Microsoft Office Access
Microsoft Office Outlook
Microsoft Visio
Adobe After Effects
Adobe Photoshop
Adobe Captivate
Adobe Dreamweaver
Microsoft Visual Studio
Microsoft Visual Code
Microsoft Sql Server
Camtasia
VMware Workstation
Notepad ++
Trubo C++
Edit Plus
Borland C++
Android Studio

مهارت های برنامه نویسی:
C++
C#
Sql Server
Ado.Net
LINQ
Entity Framework ORM
Html
CSS
Java Script
Bootstrap
Ul Kit
Material Ui
Asp.Net Web Form
Asp.Net MVC
Asp.Net Core
WPF
UWP
Android
UI & UX
Stimulsoft Report
Dev Express
Telerik
Geolocation Api
Telegram Api
Hashing’s
Dapper ORM
CLR

پروژه ها :
طراحی و تولید دیتابیس جامع نگهداری واحد تعمیرات دستگاه کارتخوان
طراحی و تولید سامانه نظارت بر عملکرد اعالم خرابی دستگاه کارتخوان اتوبوس
طراحی و تولید نرم افزار مدیریت اطالعات دستگاه کارتخوان شرکت اتوبوسرانی تهران
طراحی و تولید نرم افزار جامع انتقال تراکنش دستگاه کارتخوان شرکت اتوبوسرانی تهران

طراحی و تولید نرم افزار مانیتور های ایستگاه های اتوبوس و BRT شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران 12
طراحی و تولید نرم افزار مدیریت تجهیزات ایستگاه های اتوبوس ، مترو و
طراحی و تولید نرم افزار ثبت اطلاعات توزین دستی سازمان پسماند شهرداری تهران
طراحی و تولید نرم افزار ثبت تردد پرسنل
طراحی و تولید نرم افزار ارزیابی عملکرد کاربران
طراحی پنل فیلم های آموزشی
تولید فیلم های آموزشی در زمینه های :
Programming
Bootstrap 4
After Effects
Telegram Bot
Dapper ORM
Sql Server

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 1-3-1.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن asp-2-1024x470.jpeg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن asp-1-1024x474.jpeg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 1-5.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 1-1-1.jpg است
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 1-6.jpg است