با دوره های آموزشی در قالب تصویر آشنا شوید


SPSS

معرفی آموزشهای امور مالی و بازرگانی (حسابداری )


معرفی دوره تعمیر تلفن همراه (فناوری ارتباطات )


معرفی دوره های بهداشت و ایمنی ( اچ اس ای HSE )


معرفی دوره های صنایع شیمیایی
اسپن پلاس – هایسیس – پایپینگ