دوره HSE چیست؟

HSE از سه کلمه بهداشت (health) ،ایمنی (safety) و محیط زیست (environment) تشکیل شده است.  HSE همان مدل HSE – MS میباشدکه مخفف عنوان Health , Safety Environment Management System بمعنای سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست میباشد. Health بمعنای بهداشت ، Safety بمعنای ایمنی و کلمه Envionment درمعنای محیط زیست میباشد.

شامل دوره های آموزشی :

۱- اچ اس ای در صنایع مقدماتی

۲- اچ اس ای ام اس HSE – MS

۳- افسر اچ اس ای

۴- واکنش در شرایط اضطراری

۵- ایمنی عمومی

۶- ایمنی کار در ارتفاع