دوره های آموزش حسابداری برای مهارت آموزان فرصتی برای ورود

سریع به بازار کار

حسابداری عمومی مقدماتی + کاربرد اکسل در حسابداری (آموزش پایه حسابداری )

برای دانلود استاندارد حسابداری عمومی مقدماتی روی این قسمت کلیک کنید

مرجع آموزش کتابهای شهرام روزبهانی


دوره آموزش حسابداری مالی با رایانه (آشنایی با نرم افزارهای حسابداری )

آموزش نرم افزار حسابداری هلو

برای دانلود استاندارد حسابداری مالی با رایانه اینجا کلیک کنید

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

برای دانلود استاندارد حسابداری حقوق و دستمزد روی این قسمت کلیک کنید.


حسابداری صنعتی مقدماتی

برای دانلود استاندارد حسابداری صنعتی روی این قسمت کلیک کنید


حسابداری تکمیلی

برای دانلود استاندارد حسابداری تکمیلی روی این قسمت کلیک کنید