قراردادهای سازمانی
آبان ۷, ۱۳۹۸
معرفی HSE (بهداشت و ایمنی )
آبان ۷, ۱۳۹۸

با توجه به الزامی بودن گواهینامه ICDL میتوانید با شرکت در آزمونهای موسسه آموزشی ادیبان بصورت خودخوان گواهینامه معتبر دریافت نموده و یا درصورت تمایل در دوره های آموزشی کوتاه مدت و فشرده مهارت های هفت گانه ICDL شرکت نمایید.تلفن تماس : رزرو وقت آزمون

شعبه شهرستان : ۰۹۱۷۱۴۸۹۱۴۹ – ۰۹۹۱۷۳۲۹۱۴۹

شعبه تهران :۰۹۳۵۱۹۱۳۴۵۷ – ۰۹۱۲۰۵۷۷۷۴۹