آشنایی با مهارت های هفت گانه ICDL
آبان ۶, ۱۳۹۸
آموزش کارکنان دولت در حیطه فناوری اطلاعات
آبان ۶, ۱۳۹۸

اجرای دوره های آموزشی اکفـا و بمـا

دوره های قابل اجرا برای کارشناسان فنــاوری اطلاعات درسازمان

دوره های خاص جهت مدیـران ارشـد

جهت دانلود تقویم آموزشی کلیک کنید